ประชาชาติชูนโยบาย “เบี้ยเด็ก” 0-6 ขวบ 4,500 บาท 6-15 ปี 3,000 บาทสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าหนุนตาดีกาให้มีคุณภาพและโอกาส – White Channel

White Channel

<strong data-src=ประชาชาติชูนโยบาย “เบี้ยเด็ก” 0-6 ขวบ 4,500 บาท 6-15 ปี 3,000 บาทสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าหนุนตาดีกาให้มีคุณภาพและโอกาส" />

ประชาชาติชูนโยบาย “เบี้ยเด็ก” 0-6 ขวบ 4,500 บาท 6-15 ปี 3,000 บาทสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าหนุนตาดีกาให้มีคุณภาพและโอกาส

POLITICS : ประชาชาติชูนโยบาย “เบี้ยเด็ก” 0-6 ขวบ 4,500 บาท 6-15 ปี 3,000 บาทสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า หนุนตาดีกาให้มีคุณภาพและโอกาส

.

21 พ.ย.65) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ แถลงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการเด็ก ภายในงาน “ฟังพรรคการเมือง หยุดวิกฤตเด็ก… ด้วยสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” ที่จัดขึ้นโดยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยได้มีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆร่วมเสนอนโยบาย และตอบคำถามประชาชนที่มาร่วมรับฟัง

.

         พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า “พรรคประชาชาติมีชุดนโยบายหลักๆอยู่ 4 ชุด 1.การกระจายอำนาจในท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วม เลิกรัฐบริหารแบบรวมศูนย์ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 2.นำประเทศสู่รัฐสวัสดิการ 3.ปฏิรูปประเทศและ 4.ปัญหาเร่งด่วนที่ไทยกำลังเผชิญอยู่”

.

“การสร้างรัฐสวัสดิการคือเราต้องเปลี่ยนความคิด ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากมนุษย์สำคัญกว่าประเทศในยุโรป คือต้องสร้างมนุษย์ในวัยเด็ก ไม่ฉะนั้นเราจะเห็นผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความคิดยังเป็นเด็ก วิธีการของพรรคประชาชาติคือการนำทุกช่วงอายุมาสู่สวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เกิดจนถึงหลุดฝังศพหรือกุโบร์จะต้องมีรัฐสวัสดิการ ในกรณีเด็กถ้วนหน้าเราต้องทำ 15 ปี เราต้องคิดว่าถ้าเราลงทุนกับมนุษย์ถึง 15 ปี แล้วมนุษย์ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบสังคมนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุด การทำสวัสดิการถ้วนหน้าไม่ใช่ต้นเหตุที่สำคัญที่สุดของเด็ก เด็กคือผู้ไม่รู้หนังสือ คือผู้ไม่รู้อะไร ดังนั้นเราต้องสร้างเด็ก นอกจากเงินถ้วนหน้าแล้ว เรายังมองไปที่งบ 15 ปี 3 แสนล้าน ว่างบประชาชาติของประเทศ 3.3 ล้านล้าน เอามาแค่เศษ แค่ 3 แสนล้านเพื่อสร้างมนุษย์ให้มีคุณค่า โดยเฉพาะจะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่หลัง 15 ปี  ส่วนเงินถ้วนหน้านั้นอาจจะแยก เป็น 2 ช่วง

1. ทารกตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 6 ปี คิดว่าต้องได้ 4,500 บาท เพราะเราต้องคิดถึงแม่ที่เลี้ยงลูกตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะรักลูกเท่ากับพ่อแม่ จากข้อมูลการสำรวจพบสถานเลี้ยงเด็กจำนวนมากยังไม่มีคุณภาพ หากเอาคนต่างชาติมาเลี้ยงเด็กก็ยังดี นอกจากเด็กมีสวัสดิการแล้วแม่ต้องมีเงินเดือนด้วย

2. อายุ 6 ถึง 15 ปี อาจจะเหลือ 3,000 บาท ใช้งบประมาณ 3-5 แสนล้านบาทอาจต้องส่งเสริมศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีอยู่ เพราะแม่ต้องทำงานเต็มเวลา”

“มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้คือจะทำอย่างไรที่จะยกเลิกรัฐรวมศูนย์ ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็ก คือให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว นี่คือวาระสำคัญที่เราต้องแก้ไข ไม่มีใครรักเด็กเท่ากับครอบครัว ถ้าคนยากจนได้รับ 4,500 เขาก็อยู่ได้”

“สำหรับพื้นที่พหุวัฒนธรรมเช่นจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความได้เปรียบเช่น เด็กอายุ 6 ขวบ มีต้นทุนเดิมอยู่คือ เมื่ออายุ 6 ขวบจะไปเรียนตาดีกาที่มีอยู่ 2,000 กว่าแห่ง เป็นศูนย์กล่อมเกลาจิตวิญญาณ และอบรมเด็กเล็ก เราต้องสนับสนุน ต้องเปลี่ยนบริบท ไม่มองเขาเป็นภัยต่อความมั่นคงเหมือนที่รัฐมอง แต่ต้องมองเขาคือโอกาสและสิ่งท้าทาย”  

.

#พรรคประชาชาติ 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ