White Channel

ประชาชาติ พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต 19 เขต เน้นปักธงชัยในภาคใต้ตอนล่าง

POLITICS : ประชาชาติ พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต 19 เขต เน้นปักธงชัยในภาคใต้ตอนล่าง
.
พรรคประชาชาติมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยแกนนำพรรค เช่น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ , นายมุข สุไลมาน รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ , นายวิทยา เจนพาณิชพงศ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ และกรรมการบริหารพรรคอีกหลายคน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายชื่อผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 19 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 77 คน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการทำไพรมารี่โหวตจากศูนย์อำนวยการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดมาแล้ว
.
โดยการเลือกตั้งคราวนี้พรรคประชาชาติจะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งในภาคอื่นๆ แต่จะเน้นส่งผู้สมัครเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญ และถือว่าพรรคประชาชาติเป็นแชมป์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 พรรคประชาชาติได้รับเลือกตั้ง ส.ส. 6 เขต จาก 11 เขต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นเสียงข้างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเลือกตั้งคราวนี้หวังต้องชนะการเลือกตั้งทุกเขตที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย

จ.ปัตตานี
เขต 1 ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู
เขต 2 นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา
เขต 3 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
เขต 4 ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง
เขต 5 นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส

จ.ยะลา
เขต 1 นายสุไลมาน บือแนปีแน
เขต 2 นายซูการ์โน มะทา
เขต 3 ดร.อับดุลอายี สาแม็ง

จ.นราธิวาส
เขต 1 นายอัฟฟาน หะยียูโซ๊ะ
เขต 2 นายเจ๊ะซู ตาเหย็บ
เขต 3 นายมูฮัมหมัดรอมือลี อาแซ
เขต 4 นายกูเฮง ยาวอหะซัน
เขต 5 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

จ.สงขลา
เขต 7 นายอับดุลเราะมัน มอลอ
เขต 8 ดร.มังโสด หมะเต๊ะ

จ.สตูล
เขต 1 นายรมย์ศรี กะด๊ะ
เขต 2 นายไพศาล หลีเส็น

จ.นครศรีธรรมราช
เขต 2 นายอุดร น้อยทับทิม

จ.สุราษฎร์ธานี
เขต 7 นายมนตรี เพชรขุ้ม

    ซึ่งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตของพรรคประชาชาติ เตรียมไปลงสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 นี้ ส่วนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติ จำนวน 77 คนนั้น ทางกรรมการบริหารพรรคได้รับรองรายชื่อแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดอันดับว่าใครจะได้อยู่ในอับดันที่เท่าใด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคการเมืองสามารถเสนอชื่อได้พรรคละไม่เกิน 3 คน โดยที่ประชุมเห็นควรเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2 คน คือนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง 

.

พรรคประชาชาติ

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ