White Channel

ประชาชาติ เป็นพรรคการเมืองเดียวที่เลือกผู้สมัครโดยการทำ ”ชูรอ”อิงหลักอิสลาม

POLITICS : ประชาชาติ เป็นพรรคการเมืองเดียวที่เลือกผู้สมัครโดยการทำ ”ชูรอ”อิงหลักอิสลาม
.
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา “ประชาชาติ” มี ส.ส. 6 คน ใน จ.ปัตตานี 2 คน ใน จ.ยะลา 2 คน และใน จ.นราธิวาส 2 คน สิ่งที่ ”ประชาชาติ” มุ่งหวังคือการได้ ส.ส.เขตมากกว่าเดิม
.
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า โรงเรียนลาลอวิทยาสายบุรี ต.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สองส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ในการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 13 เขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) พรรคประชาชาติ เป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีการคัดเลือกผู้สมัครโดยอิงหลักศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่า (ชูรอ) เพื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ เช่นมีการทำ ”ชูรอ” กับชมรมอิหม่าม ใน จ.ปัตตานี ที่โรงเรียนลาลอวิทยาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พรรคประชาชาติ มาขอ ”ชูรอ” กับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ว่าจะเลือกใครเป็นผู้สมัคร เพราะผู้นำศาสนาเหล่านี้ ทำหน้าที่รักษาศาสนาของเอกองค์อัลเลาะห์ ท่านเหมือนตำรวจของนบี ( ซบ.) ภารกิจของท่านต้องทนแดด ทนฝน ทนสภาทุกอย่างที่เกิดขึ้น เรื่องการละหมาดเป็นหน้าที่ของท่าน เรื่องการศึกษา ตาดีกา เป็นหน้าที่ของท่าน เด็กจะเกิด คนเสียชีวิต คนจะหย่า คนจะแต่งงาน คนจะมีความทุกข์ ความสุข ก็เป็นหน้าที่ของท่าน
.
ดังนั้นการได้มาทำ ”ชูรอ” จึงถือเป็นการทำ ”การเมือง” ที่มีการอิงหลัก ศาสนา เป็นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เป็นการเคารพ เป็นการให้เกียรติ เพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงเกียรติในพื้นที่
.
เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา “ประชาชาติ” มี ส.ส. 6 คน ใน จ.ปัตตานี 2 คน ใน จ.ยะลา 2 คน และใน จ.นราธิวาส 2 คน สิ่งที่ ”ประชาชาติ” มุ่งหวังคือการได้ ส.ส.เขตมากกว่าเดิม ”ประชาชาติ” ขอแค่ไม่แพ้ทุกเขตเลือกตั้ง “ประชาชาติ” ไม่ต้องการคำว่า ”เกือบชนะ” “ประชาชาติ” ไม่ได้ทำการเมืองเพื่อตัวของ พ.ต.อ.ทวี สองส่อง ไม่ได้ทำเพื่อ อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา และไม่ได้ทำเพื่อ ส.ส.ทุกคน แต่ ”ประชาชาติ” ทำการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นอนาคตของประชาชนที่ดีขึ้น ทำให้พี่น้องมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ศาสนาทุกศาสนาได้รับการปกป้อง ทำให้วัฒนธรรมได้รับการรักษา และ ”อัตลักษณ์” ของคนในพื้นที่ได้รับการ ส่งเสริมแต่ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองใหญ่ ๆ อย่าง ”ประชาธิปัตย์, ภูมิใจไทย, รวมไทยสร้างชาติ และ พลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่ ได้ส่งผู้สมัครครบทั้ง 13 เขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต่างมีความมั่นใจที่จะได้ ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้สมัครของพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคได้มีการ เก็บบัตรประชาชน โดยให้หัวคะแนน จ่ายเงินเป็นการ มัดจำ ไว้แล้วหัวละ 1,000 บาท และบางพรรคการเมืองได้มีการประชุมผู้นำท้องถิ่น ผู้ทำท้องที่ มีการจ่ายเงินเพื่อให้เป็นหัวคะแนนในพื้นที่ เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีการต่อสู้กันอย่างหนักของพรรคการเมืองใหญ่ เพื่อหวังที่ได้ ส.ส.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ขอบคุณ เดลินิวส์,พรรคประชาชาติ
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ