ประชาธิปัตย์ปลายด้ามขวาน” พร้อมเลือกตั้ง “นิพนธ์” มั่นใจยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ประชาชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติเกิดการพัฒนา และนโยบาย “สันติภาพสู่สันติสุข” พร้อมจับมือหนุน “จุรินทร์” นั่งนายกฯ  – White Channel

White Channel

ประชาธิปัตย์ปลายด้ามขวาน” พร้อมเลือกตั้ง “นิพนธ์” มั่นใจยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ประชาชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติเกิดการพัฒนา และนโยบาย “สันติภาพสู่สันติสุข” พร้อมจับมือหนุน “จุรินทร์” นั่งนายกฯ 

ประชาธิปัตย์ปลายด้ามขวาน” พร้อมเลือกตั้ง “นิพนธ์” มั่นใจยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ประชาชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติเกิดการพัฒนา และนโยบาย “สันติภาพสู่สันติสุข” พร้อมจับมือหนุน “จุรินทร์” นั่งนายกฯ 

POLITICS : ประชาธิปัตย์ปลายด้ามขวาน” พร้อมเลือกตั้ง “นิพนธ์” มั่นใจยุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ประชาชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติเกิดการพัฒนา และนโยบาย “สันติภาพสู่สันติสุข” พร้อมจับมือหนุน “จุรินทร์” นั่งนายกฯ 

.

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้ง กล่าวถึงความพร้อมของพื้นที่การเลือกตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า วันนี้ความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ชายแดนใต้ ตั้งแต่สตูลสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสนั้นมีความพร้อมอย่างมาก ซึ่งหลังจากประชุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว วันนี้ประชุมเตรียมการทุกอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งวันนี้มีการประชุมและได้รับการยืนยันว่าทุกเขตมีความพร้อมในการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ประชาธิปัตย์ได้ชูนโยบาย สันติภาพสู่สันติสุข ดังนั้น จึงคิดว่าเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ถ้าไม่สามารถแก้เรื่องความเห็นต่างหรือความขัดแย้งไม่ได้ก็ยากที่จะนำสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้

.

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ประชาธิปัตย์จึงได้นำเสนอยุทธศาสตร์สำคัญนั่นคือการทำให้เกิดสันติภาพ และนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉะนั้นเราสนับสนุนการที่จะพูดคุยในความเห็นที่ต่างกันอยู่ในพื้นที่ ทุกฝ่ายจึงต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดเวลาที่เราใช้ความมั่นคงหรือการแก้ปัญหาด้วยอาวุธมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ได้ วันนี้เราใช้งบประมาณไปเกือบ 5 แสนล้าน ในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีเหตุปล้นปืน ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหาโครงสร้างซึ่งได้มีความพยายามแก้กันมาตั้งแต่เรื่องของการศึกษาก็ดี เรื่องความยุติธรรมหรือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ดี

.

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ไปเยอะ เหลืออีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องเร่งรัดในการแก้ไขคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื่นที่ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาความยากจนได้คือ การสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และยุทธศาสตร์ของประชาธิปัตย์ที่สำคัญคือ ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมง การเพาะเลี้ยงปลาในกะชัง หรือปศุสัตว์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมเรื่องนี้มาตลอด โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเลี้ยงโค ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลี้ยงโคลังกาสุกะ หรือหาแหล่งทุนต่างๆ มอบให้กลุ่มเกษตรกรทำการเลี้ยงปลาหรือโค ฉะนั้นนี่คือรูปแบบการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนถึงการทำการเกษตรพืชสวน ทำนาร้างให้เป็นนาข้าว สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชน คือการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ และจะเชื่อได้ว่าจังหวัดชายแดนใต้จะคืนสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

.

“ยืนยันได้ว่าวันนี้พวกเราในจังหวัดชายแดนใต้พร้อมเข้าสู่สถานการณ์การเลือกตั้ง และนำเอายุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การแก้ปัญหา นำสันติภาพมาสู่จังหวัดชายแดนใต้ นำสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างแท้จริง และเชื่อว่าเราจะเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง ดังนั้นในนามของผู้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า การที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต้องพูดถึงเรื่องสันติภาพให้เข้าใจตรงกัน บทเรียนในอดีตที่เรามีปัญหาในช่วงความเห็นต่างมันจบลงได้ด้วยการพูดคุยกัน จบลงได้ด้วยนโยบายการเมืองที่ชัดเจน” นายนิพนธ์ กล่าว

.

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความหวังว่าวันนี้เราจะฟื้นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาให้ได้ เพราะทุกเขตที่พูดคุยกันแล้วทุกคนมีความมั่นใจหลังจากที่พรรคออกยุทธศาสตร์ 3 ส. สร้างเงินสร้างคน สร้างชาติมา และเริ่มออกนโยบาย 8 นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสร้างเงิน ในนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตร ได้รับการตอบรับจากพื้นที่อย่างดียิ่ง ว่าให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริง และสามารถทำได้ไว ทำได้จริง ซึ่ง 8 นโยบายของยุทธศาสตร์ สร้างเงินภาคการเกษตร ตอบโจทย์ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการให้ทุนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประมงท้องถิ่น100,000 บาทต่อปี รวมถึงประมงพาณิชย์ ซึ่งพรรคจะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของกฎหมายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้กลับมาทำอาชีพประมงได้ปกติ

.

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ในที่ดินที่มิใช่ของรัฐ รวมถึงที่ดินของรัฐที่จะจัดสรรในที่ทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป รวมถึงกลุ่มชาวนาที่พรรคจะให้ทุน 30,000 บาท โดยให้ไร่ละ 2,000 แต่ไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งพรรคจะทำควบคู่กับการประกันรายได้ ในส่วนต่างในเรื่องข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง และข้าวโพด หรือแม้แต่ชาวนาที่ทำกินไม่ได้ขายก็ได้ นี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะทำทั้งหมด ทั้งในเรื่องของธนาคารชุมชนและหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท นี่คือ 8 นโยบายของยุทธศาสตร์สร้างเงิน ที่สำคัญที่จะทำควบคู่กับเรื่องการศึกษา และในรอบนี้การศึกษาจะเป็นเป้าหมายหลักหลังจากที่เคยทำในเรื่องของนมโรงเรียน เรื่องอาหารกลางวันเรื่องเงินยืม กยศ. ในอนาคตจะทำในเรื่องของการเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีของพรรคประชาธิปัตย์

.

“นี่คือการที่ตั้งใจจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อคนจบแล้วต้องมีงานทำ และสามารถอยู่กับครอบครัวสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และทำอย่างไรให้คนสามวัยอยู่กันให้ได้ความสันติสุขและความสุขในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น และสิ่งที่ประชาธิปัตย์พูดประชาธิปัตย์ทำได้ทุกเรื่อง และประชาธิปัตย์ยุคนี้ทำได้ไว ทำได้จริง และมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเกิดการพัฒนาได้ในที่สุด และเชื่อมั่นมาถึงวันนี้หัวหน้าจุรินทร์ มีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้า”

.

ด้านนายเจะอามิง โต๊ะตาหยง อดีต ส.ส.นราธิวาส และว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กล่าวเสริมว่า จากการพูดคุยของผู้สมัคร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เรามีข้อสรุปว่า พวกเราต้องขอบคุณคณะกรรมการบริการพรรคที่ได้มีมติให้นายจุรินทร์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และมติของพวกเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายจุรินทร์ เป็นนายกฯ คนต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงเหตุผลที่ให้การสนับสนุน เหตุเพราะนายจุรินทร์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านการศึกษา และเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 16 กระทรวง เป็น ส.ส. 11 สมัย รวมถึงเป็นทั้งประธานวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลจึงเป็นคนที่มีความเหมาะสม และทำงานได้แม้กระทั่งในการแก้ไขปัญหาในขณะนี้ จนเป็นที่จับตา และยังเป็นคนเดียวที่ยืนผงาดในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเรา จึงมีความมั่นใจว่า นายจุรินทร์ จะพาพรรคและพาบ้านเมืองต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้

.

ผู้จัดการออนไลน์

.

#ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ