skip to Main Content

POLITICS : ประชุมสภาฯ มติเอกฉันท์ผ่านวาระแรก กม.อุ้มหาย พร้อมตั้งกมธ.แปรญัตติดึง “บก.ลายจุด-อังคณา-สมชาย” ร่วมวง
.
16ก.ย.64 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง เป็นประธานการประชุม มีวาระลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในวาระที่หนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักกร่างกฎหมายดังกล่าว ด้วยคะแนน 368 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
.
ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราช บัญญัติ(พ.ร.บ.)ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … จำนวน 25 คน โดยมีรายชื่อกมธ.ที่น่าสนใจ อาทิ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือบก.ลายจุด สัดส่วนพรรคเพื่อไทย นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ นางอังคณา นิลไพจิตร อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย เป็นต้น และกำหนดแปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน
.
ขอบคุณ
ผู้จัดการออนไลน์
.
#ขุนคมคำ

ประชุมสภาฯ มติเอกฉันท์ผ่านวาระแรก กม.อุ้มหาย พร้อมตั้งกมธ.แปรญัตติดึง “บก.ลายจุด-อังคณา-สมชาย” ร่วมวง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ