ประตูกะอฺบะฮฺทําด้วยทองคําแท้ น้ําหนัก 280 กิโลกรัม

WORLD : สลามยามเช้า มักกะฮฺ ซาอุฯ

ประตูกะอฺบะฮฺทําด้วยทองคําแท้ น้ําหนัก 280 กิโลกรัม

.
Inside the Haramain

ขุนคมคำ

Loading