White Channel

ประธานรัฐสภา สั่งงดประชุมโหวตนายกฯ 27 ก.ค. นี้

POLITICS : ประธานรัฐสภา สั่งงดประชุมโหวตนายกฯ 27 ก.ค. นี้ ลดความขัดแย้งระหว่างรอคำวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 และป้องกันปัญหาองค์ประชุมล่ม
.
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวว่า วันนี้ (25 ก.ค.2566) เวลา 14.00 น. ได้ประชุมฝ่ายกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นว่า ถ้าประธานรัฐสภาจะสั่งงดการประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค. นี้ จะทำให้เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 นั้น จะได้ไม่มีความขัดแย้งกับที่รัฐสภาจะประชุมกันวันที่ 27 ก.ค. หากมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในภายหลัง และเมื่องดการประชุมวันที่ 27 ก.ค. แล้ว ดังนั้นการประชุมวิป 3 ฝ่ายในวันที่ 26 ก.ค. จึงต้องงดไปด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาประชุมกัน เพราะเป็นการเตรียมการประชุมในวันที่ 27 ก.ค.
.
ประกอบกับขณะนี้มี สส.และ สว.จำนวนมากมาประสานกับสำนักประธานและกองการประชุมว่า วันที่ 28 ก.ค. ช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ศาลาว่าการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึง กทม.ด้วย สส.และสว.เกรงว่า หากมาประชุมวันที่ 27 ก.ค. และการประชุมยืดเยื้อจะไปรวมพระราชพิธีวันที่ 28 ก.ค. ไม่ทัน ทำให้ สส.และ สว.อาจไม่มาร่วมประชุมวันที่ 27 ก.ค. องค์ประชุมอาจมีปัญหาได้ ดังนั้นประธานสภาฯ จึงเห็นว่า เมื่อพิจารณาแล้ว ควรงดการประชุมรัฐสภาวันที่ 27 ก.ค. ไปก่อน แต่จะไปประชุมวันใด จะสั่งการบรรจุระเบียบวาระต่อไป ขณะที่ในวันที่ 26 ก.ค. ยังคงมีการประชุมสัมมนา สส.ตามกำหนดการเดิม ในเวลา 08.30 น.
.
ไทยรัฐ

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ