White Channel

ประธานาธิบดีตูนิเซีย สั่งเลื่อนการเยือนของคณะผู้แทนยุโรป

เกิดอะไรในโลก : ประธานาธิบดีตูนิเซีย สั่งเลื่อนการเยือนของคณะผู้แทนยุโรป

ทำเนียบประธานาธิบดีตูนิเซียแถลงการณ์ว่า ก็อยส์ ซะอี๊ด ประธานาธิบดี สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับการเลื่อนการเยือนตูนิเซียออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเหตุผล หลังคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศให้ความช่วยเหลือแบบแพ็คเกจจำนวน 127 ล้านยูโร (134 ล้านดอลลาร์) สนับสนุนเศรษฐกิจของตูนิเซีย และเพื่อหยุดยั้งการอพยพย้ายถิ่นผิดกฎหมาย โดยจะเดินทางเยือนตูนิเซียในสัปดาห์นี้

ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีตูนิเซียกล่าวว่า เขาไม่ต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ เขาชี้ว่าคณะผู้แทนเหล่านี้ต้องการมีบทบาทเป็นผู้ดูแลตูนิเซีย แต่เสริมว่าคณะผู้แทนสามารถมาที่ตูนิเซียเพื่อติดตามกระบวนการเลือกตั้งได้ แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพราะมีเพียงชาวตูนิเซียเท่านั้นที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งได้

ตูนิเซียตกอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรง ซึ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลงตั้งแต่ปี 2021 เมื่อซาอี๊ดโค่นล้มรัฐบาลและยุบสภา หลังจากความเคลื่อนไหวดังกล่าว ซาอี๊ดสามารถผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2022ผ่านการลงประชามติ และจัดการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน ท่ามกลางการคว่ำบาตรโดยฝ่ายตรงข้าม

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ