ประมวลภาพโครงการเลี้ยงละศีลอดโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติให้กับพี่น้องชาวเมียนมาร์ ในรัฐยะไข่ ฮ.ศ.1444

SOCIAL : ประมวลภาพโครงการเลี้ยงละศีลอดโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติให้กับพี่น้องชาวเมียนมาร์ ในรัฐยะไข่ ฮ.ศ.1444
.
โดยใช้งบประมาณจากพี่น้องชาวไทยสนับสนุนในโครงการนี้ 30,000 บาท (1,000$) ซึ่งทีมงานตัวแทนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่เมียนมาร์ ได้จัดทำอาหารและเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอน

จำนวนการดู 48 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง