White Channel

ประมุขกาตาร์ เตรียมเยือนอิรักในวันนี้

เกิดอะไรในโลก : ประมุขกาตาร์ เตรียมเยือนอิรักในวันนี้

รัฐบาลอิรัก เปิดเผยว่าเชค ตะมีม บิน ฮาหมัด อ้าล ซานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ จะเดินทางเยือนอิรักในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยบาซิม อัล-อะวาดี โฆษกรัฐบาลอิรักกล่าวว่า การเยือนของผู้นำกาตาร์ “จะนำมาซึ่งมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญ” โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ในขณะที่ทางการกาตาร์ ยังไม่มีการยืนยันการเยือนดังกล่าว ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิรัก และกลุ่มประเทศความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งกาตาร์เป็นสมาชิกด้วยนั้น ดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

โดยความสัมพันธ์อิรัก-กาตาร์เริ่มดีขึ้น เมื่อกลุ่มประเทศ GCC เปิดสถานทูตอีกครั้งและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี หลังการรุกรานที่นำโดยสหรัฐฯ ในปี 2003

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ