ประมุขแห่งคูเวตออกพระราชกฤษฎีกายุบรัฐสภา – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : ประมุขแห่งคูเวตออกพระราชกฤษฎีกายุบรัฐสภา

สำนักข่าวคูนา (KUNA) ของทางการคูเวต รายงานมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า มกุฎราชกุมารมิชอัล อัล-อะฮฺหมัด อัล-ญาบิร อัล-ซะบาฮฺ แห่งคูเวต ได้ออกพระราชกฤษฎีกายุบรัฐสภา โดยให้เหตุผลของการยุบรัฐสภาว่า เนื่องจากมีการปฏิบัติและการกระทำที่คุกคามความสามัคคีของชาติ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คูเวตได้แต่งตั้ง เชค อะฮฺหมัด เนาวาฟ อัล ซะบาฮฺ (Sheikh Ahmad Nawaf Al Saba) บุตรชายของสมเด็จพระราชาธิบดีเชค เนาวาฟ อัลอะหมัด อัลญาบิร อัลซะบาฮฺ ผู้ปกครองคูเวต เป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีที่มีสมาชิก 12 คน จนกว่าจะมีการยุบสภาก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ยังไม่ได้ได้กำหนดวันลงคะแนนอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ คูเวตประสบกับภาวะทางตัน จากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประมุข กับรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง นำไปสู่การสับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีและการยุบสภานิติบัญญัติตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการปฏิรูปที่จำเป็น

https://www.arabnews.com/node/2134406/middle-east

ประมุขแห่งคูเวตออกพระราชกฤษฎีกายุบรัฐสภา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ