ประวัติอิหม่ามมักกะฮฺท่านแรก ที่เดินทางเยือนประเทศไทย และนำละหมาดมูลนิธิศูนย์กลางอิสลาม – White Channel

White Channel

ประวัติอิหม่ามมักกะฮฺท่านแรก ที่เดินทางเยือนประเทศไทย และนำละหมาดมูลนิธิศูนย์กลางอิสลาม

ประวัติอิหม่ามมักกะฮฺท่านแรก ที่เดินทางเยือนประเทศไทย และนำละหมาดมูลนิธิศูนย์กลางอิสลาม

SOCIAL : ประวัติอิหม่ามมักกะฮฺท่านแรก ที่เดินทางเยือนประเทศไทย และนำละหมาดมูลนิธิศูนย์กลางอิสลาม
.
ข้อมูลโดย ยูนุส อ่าวน้ำ
ชัยคฺ ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร บิน รอชิด บิน หุซัยนฺ อัลวัดอานียฺ อัดดูซะรียฺ อิหม่ามและคอฏีบประจำมัสยิดหะรอม มหานครมักกะฮฺ
.
เกิดเมื่อวันที่ 24 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮฺศักราช 1400 ตรงกับวันที่ 6 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1980 ที่จังหวัดค็อรฺจ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ห่างจากกรุงริยาด 80 กิโลเมตร
.
ท่านเริ่มศึกษาและท่องจำอัลกุรอานตั้งแต่มีอายุได้ 6 ขวบในจังหวัดค็อรฺจ บ้านเกิดของท่าน โดยท่านสามารถท่องจำญุซอัมมะได้ด้วยการให้กำลังใจจากบิดาของท่าน และมารดาของท่านทำหน้าที่ติดตามการท่องจำและทบทวนของท่าน และท่านได้ท่องจำอัลกุรอานจบทั้งเล่มเมื่ออายุ 15 ปี เมื่อปี ค.ศ.1995 ในสถาบันท่องจำอัลกุรอานในกรุงริยาด เนื่องจากครอบครัวของท่านได้ย้ายไปพำนักที่นั่น

การศึกษาของท่าน :

 • ในปี ค.ศ.1999 ท่านเริ่มต้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการเข้าศึกษาวิทยาลัยการทหาร ในวิทยาลัยการทหารคิงส์อับดุลอะซีซ แต่หลังจากศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ครบ 1 ปี ท่านก็ตัดสินใจลาออกเพื่อไปศึกษาด้านวิชาการศาสนา
 • หลังจากลาออกจากวิทยาลัยการทหาร ท่านได้เข้าศึกษาต่อในคณะอัชชะรีอะฮฺ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิหม่ามมุฮัมหมัด บิน ซะอูด อัลอิสลามียะฮฺ และได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในสาขาวิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) ปี ค.ศ.2002
 • ปี ค.ศ. 2008 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาตุลาการ มหาวิทยาลัยอิหม่ามมุฮัมหมัด บิน ซะอูด อัลอิสลามียะฮฺ ด้วยคะแนนดีเลิศ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • ปี ค.ศ. 2013 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ด็อกเตอร์) สาขาวิชาฟิกฮฺเปรียบเทียบจากสถาบันอุดมศึกษาตุลาการ มหาวิทยาลัยอิหม่ามมุฮัมหมัด บิน ซะอูด อัลอิสลามียะฮฺด้วยคะแนนดีเลิศ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ปี ค.ศ.2022 ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิกฮฺ มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ มหานครมักกะฮฺ

อาจารย์ของท่าน :

ชัยคฺ ยาซิร อัดดูซะรียฺ ผ่านการศึกษากับนักวิชาการร่วมสมัยจำนวนหลายท่านด้วยกัน อาทิ

 • ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ อาลุชชัยคฺ มุฟตีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียคนปัจจุบัน
 • ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ บิน ญิบรีน
 • ชัยคฺ ดร.ศอลิหฺ อัลเฟาซาน
 • ชัยคฺ ศ.ดร.ซะอฺด อัชชัษรียฺ
 • ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ อาลุชชัยคฺ
 • ชัยคฺ มุฮัมหมัด บิน หะซัน อาลัชชัยคฺ
 • ชัยคฺ ดร.ศอลิหฺ บิน หุมัยดฺ

และท่านได้อ่านอัลกุรอานกับอาจารย์หลายท่านด้วยกัน อาทิ ชัยคฺ บักรียฺ อัฏเฏาะรอบีชียฺ และชัยคฺ อิบรอฮีม อัลอัคฎ็อร

ปฏิบัติหน้าที่อิหม่ามในมัสยิดหะรอม :

 • ในเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1436 มีราชโองการจากกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด ให้ชัยคฺ ยาซิร อัดดูซะรียฺ ร่วมเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะรอวีฮฺและตะฮัจญุดในเดือนรอมฎอนตั้งแต่ปี ฮ.ศ.1436 จนถึงปี ฮ.ศ.1440 เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปีด้วยกัน (เป็นอิหม่ามรับเชิญเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอน)
 • ในเดือนศอฟัร ฮ.ศ.1441 มีราชโองการแต่งตั้งชัยคฺ ยาซิร อัดดูซะรียฺ ขึ้นดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดหะรอม (อิหม่ามทางการของมัสยิดหะรอม)
 • ในเดือนธันวาคม 2022 (ฮ.ศ.1444) มีราชโองการแต่งตั้ง ชัยคฺ ยาซิร อัดดูซะรียฺ ขึ้นดำรงตำแหน่งคอฏีบประจำมัสยิดหะรอม
  .
  ทั้งนี้ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ ขอเชิญพี่น้องมุสลิมร่วมละหมาดมักริบ ค่ำคืนวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำละหมาดโดย ชัยคฺ ดร.ยาซิร อัดดูซีรีย์ อิหม่ามประจำมัสยิดหะรอม ประเทศซาอุดิอาระเบีย
  .
  ขอบคุณ ยูนุส อ่าวน้ำ
  .

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ