ประสบการณ์คุณพ่อเล่าสอนลูกอย่างไร ให้รักกุรอานท่องจำกุรอานได้ – White Channel

White Channel

ประสบการณ์คุณพ่อเล่าสอนลูกอย่างไร ให้รักกุรอานท่องจำกุรอานได้

WORLD : ประสบการณ์คุณพ่อเล่าสอนลูกอย่างไร ให้รักกุรอานท่องจำกุรอานได้
.
ครอบครัว สาเมาะ มุสลิมจากชายแดนใต้กลายเป็นข่าวดังทั่วไทยเมื่อปี 2565 ซึ่งบุตรชายของครัวครัวดังกล่าว นายอะห์หมัด สาเมาะ(คนที่ 3) ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ ชนะเลิศการทดสอบท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ ณ เมืองมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
.
และได้เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
.
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับนายอะห์หมัด สาเมาะ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันการทดสอบท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
.
และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ได้ให้ความรักและการบ่มเพาะอย่างดียิ่งจนทำให้บุตรประสบความสำเร็จ

พร้อมทั้งได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
นายฮาซัน สาเมาะ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศซูดาน (คนโต)
นายฮูเซน สาเมาะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศแคนาดา (คนรอง)
.
นับเป็นครอบครัวแบบอย่างที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้บุตรหลานเดินตามรอยศาสดา ทั้งด้านการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ และจรรยามารยาทที่ดีงาม ซึ่งคุณงามความดีจะเป็นผลบุญส่งผลให้คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลทุกคน ได้สู่ความเมตตาพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและสมบูรณ์ที่สุด
.
ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผอ.สถาบันฮาลาล ม.อ. ผู้เป็นบิดา ได้เล่าประสบการณ์การฝึกฝนบรรดาลูกๆผ่านเพจเฟสบุ๊ค “ครอบครัวอัลกุรอาน” ใจความว่า … จากประสบการณ์ของผมในการเลี้ยงลูกให้ท่องจำอัลกุรอานก็คือ ผมพยายามเอาใจใส่กับลูกคนโต นั่นก็คือ ฮาซัน สาเมาะ ขออัลลอฮฺทรงชี้นำเขา ในขณะที่ผมอาศัยอยู่ที่เมืองมะดีนะฮฺ ผมได้จูงมือฮาซันเข้าสถาบันการท่องจำอัลกุรอาน และผมได้แบ่งเวลาให้เขาท่องจำออกเป็น 2 ช่วง คือเวลาอัสรีกับเวลามัฆริบ โดยให้เขาท่องจำในเวลาอัสรี และทบทวนในเวลามัฆริบ
.
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ เขาได้ท่องอัลกุรอานจนจบเล่มตอนที่เขาอายุ 13 ปี และลูกชายคนโตคนนี้แหละ เป็นสาเหตุของการท่องจำของน้องชายของเขา ฮูเซ็น สาเมาะ (หลังจากเตาฟิกจากอัลลอฮฺ) เพราะเขา(หุซัยนฺ)ได้ท่องจำอัลกุรอานจำนวน 15 ญุซ ณ เมืองมะดีนะฮฺ
.
และหลังจากที่เราได้กลับมาอยู่เมืองไทย เราก็ได้ทำฮัลเกาะฮฺเพื่อท่องอัลกุรอานในมัสยิดของมหาลัยที่ผมสอนอยู่ และฮูเซ็นก็ได้ท่องจำอัลกุรอานที่เหลืออยู่จนจบ 30 ญุซโดยมีพี่ชายเป็นครู
.
จากนั้นอะห์มัด สาเมาะ ก็ได้ฝึกท่องจำโดยมีฮูเซ็นผู้เป็นพี่ชายเป็นครู ต่อมา มุห์ซิน สาเมาะ (คนที่ 4) ก็มีพี่ชายอะห์มัดเป็นครู อัลหัมดุลิลลาฮเพราะฉะนั้น ถือเป็นสิ่งที่สวยงามมากหากได้ให้ความสําคัญกับลูกคนโต
.
ขอบคุณ ครอบครัวกุรอาน

ขุนคมคำ เรียบเรียง

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ