skip to Main Content

SOCIAL : “ประเทศไทย พุทธ อิสลาม ศาสนาอื่นๆ รักใคร่ปรองดองกันมาตลอด ไม่ควรยุให้แตกแยก แต่คนบางคนที่เป็นคนไม่ดี มีอยู่ทุกศาสนา ไม่ควรนำมาเติมว่าเป็นเรื่องศาสนา(หลักคำสอน) ซึ่งการแตกแยกระหว่างศาสนาร้ายแรงกว่า แตกแยกทางการเมือง เพราะจะลึกไปถึงความศรัทธา ทำให้ประชาชนอาจต่อสู้กันเหมือนในหลายๆประเทศ ท้ายที่สุดทุกศาสนาและประเทศไทยจะเสียหาย”
.
“แต่ละศาสนาสอนสิ่งดีงาม สอนให้รักกันสามัคคีกัน และคนแต่ละคนก็รักศาสนาของตนเอง ขอให้ดูคดีนี้เป็นตัวอย่าง การดำเนินการทางคดีต่อนายอัยย์ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างเดียว แต่เพื่อส่วนรวมด้วย เพราะสิ่งที่นายอัยย์ทำเป็นภัยต่อบ้านเมือง” บทสัมภาษณ์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ หลังชนะคดี อัยย์ เพชรทอง 25 มกราคม 65
.
ข้อมูลเรื่องชนะคดี

ขอบคุณคลิป : annuwa maseng
.
#ขุนคมคำ

ประเทศไทย พุทธ อิสลาม ศาสนาอื่นๆ รักใคร่ปรองดองกันมาตลอด ไม่ควรยุให้แตกแยก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ