skip to Main Content

COVID-19 : ปรับแผน ! กทม.สั่งเรียนออนไลน์ 109 โรงในสังกัด เผยแผนฉีด”ไฟเซอร์” เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี เดือนกุมภาพันธ์นี้
.
7 มกราคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้พบว่า มีผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
.
สำนักการศึกษา กทม. จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 109 โรงเรียน จากรูปแบบ ON-SITE เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยกำหนดแผนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมถึงประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ
.
นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 16,391 คน ในเดือนมกราคม 2565 และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565
.
โดยให้สำนักอนามัย ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีน สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จากเดิมที่ให้มีการฉีดได้ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ และลดปริมาณวัคซีนลงเหลือ 10 ไมโครกรัม หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะห่าง 21 วัน จากเข็มที่ 1 เพื่อฉีดเข็มที่ 2 ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอม

ปรับแผน ! กทม.สั่งเรียนออนไลน์ 109 โรงในสังกัด เผยแผนฉีด”ไฟเซอร์” เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี เดือนกุมภาพันธ์นี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ