White Channel

ปลัดมหาดไทย ยกพาตีเมาะ สะดียามู สตรีคนแรกเป็นผู้ว่าฯเพราะให้ความสำคัญกับปชช. ย้ำผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นรวงข้าวที่สุก โน้มหาปชช.

ปลัดมหาดไทย ยกพาตีเมาะ สะดียามู สตรีคนแรกเป็นผู้ว่าฯเพราะให้ความสำคัญกับปชช. ย้ำผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นรวงข้าวที่สุก โน้มหาปชช.

POLITICS : ปลัดมหาดไทย ยกพาตีเมาะ สะดียามู สตรีคนแรกเป็นผู้ว่าฯเพราะให้ความสำคัญกับปชช. ย้ำผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นรวงข้าวที่สุก โน้มหาปชช.
.
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวม 116 คน ร่วมประชุม
.
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมหารือข้อราชการร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) โดยขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ซึ่งคำว่า “ให้ดี” มีนัยยะสำคัญที่ต้องช่วยกันเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า 1.พฤติกรรม ความประพฤติ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นรวงข้าวที่สุก โน้มหาพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม เพราะคนมหาดไทยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน ก็ต้องทำงานกับประชาชน จึงต้องช่วยกันทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความชื่นใจ ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส มีมธุรสวาจา มีความรัก ความเมตตากับพี่น้องประชาชน
.
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า 2.การทำงาน ต้องครองตนให้ได้ อย่าไปโลภโมโทสัน กวนน้ำตั้งโต๊ะ ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานด้วยความตั้งใจ ในฐานะเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องรักพสกนิกรของพระองค์ท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ 3.ต้องมีระบบในการกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทำงานให้ดี ทำงานให้เสร็จทันตามกำหนด เรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและราชการ
.
“เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องภาคภูมิใจว่า คนมหาดไทยเป็นคนของพระราชา ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเกราะกำบังคุ้มกันให้เรามีความกล้าแกร่ง กล้าคิด กล้าทำ สิ่งที่ดี ให้กับพี่น้องประชาชน และกล้าที่จะชี้แจง แถลงการณ์ ในเรื่องที่เราคิดว่าไม่เหมาะไม่ควรต่อผู้บังคับบัญชาและสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของคนมหาดไทยและคนในพื้นที่ ดังเช่น #ท่านพาตีเมาะ สะดียามู ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ถือเป็นสตรีไทยมุสลิมคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้เป็นเจ้าเมือง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด อันเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาหรือเพศไม่สำคัญ สำคัญว่า ต้องมีคุณสมบัติเป็นเจ้าเมืองที่ดี คือ ต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว
.
เดลินิวส์

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ