skip to Main Content

POLITICS : ปล่อยตัวชาวจะนะ …สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ แถลงประณามจนท.จับกุมผู้ชุมนุม
.
7 ธันวาคม 64 สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ประณาม จนท.กรณีใช้ความรุสลายการชุมนุมของชาวจะนะ หน้าทำเนียบรัฐบาล และจับกุม 36 คนที่ส่วนใหญ่เป็นสตรีและผู้สูงอายุ
.
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมโดยทันทีและยืนยันตามข้อเรียกร้องของผู้ถูกจับกุมซึ่งทวงสัญญาให้รัฐบาลหยุดกระบวนการทุกขั้นตอนของ“ โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดในวันที่ 13-23 ธันวาคม 64 โดยเริ่มต้นใหม่กระบวนการใหม่ด้วยการอันเป็นขั้นตอนที่เร่งรัดให้มีการก่อสร้างโครงการอย่างไม่ชอบธรรมประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา (SEA) เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจทรัพยากรศาสนาวัฒนธรรมของอำเภอจะนะและพื้นที่ใกล้เคียง
.
ขอพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมดูอาอฺ เพื่อพี่น้องจะนะและร่วมสนับสนุนสิทธิในการธำรงวิถีชีวิตศาสนาและวัฒนธรรมของพี่น้องจะนะรวมถึงประณามการกระทำที่ไร้ความขอบธรรมของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในครั้งนี้
.
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
.
#ขุนคมคำ

ปล่อยตัวชาวจะนะ …สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ แถลงประณามจนท.จับกุมผู้ชุมนุม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ