skip to Main Content

COVID-19: ปอเนาะปัตตานีใช้ฟ้าทะลายโจรรับมือโควิด-19 หวังกลับมาเปิดได้โดยไว

.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 64 สถาบันปอเนาะอันนาซิรียะห์ .2 .ตาแกะ .ยะหริ่ง .ปัตตานี หันมาใช้สมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร รับมือกับการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เปิดสอนได้อย่างต่อเนื่อง

.

โดยนำต้นกล้ามาปลูกในบริเวณปอเนาะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ...สมนึก กังพานิชย์ และนางอำพร กังพนิชย์ 2 สามีภรรยา ชาวสายบุรี อยู่ที่บ้านเลขที่ 52 .สะพานม้า เทศบาลตำบล (ทต.) ตะลุบัน .สายบุรี ที่พร้อมจะมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปขยายปลูกใช้เป็นยาช่วยเหลือผู้ป่วยและรับมือกับการระบาดของโควิด-19

.

นายดุลนาเซ ฮามะ โต๊ะครูสถาบันปอเนาะอันนาซิรียะห์ กล่าวว่า การเรียนการสอนของสถาบันต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หยุดยาวนานไม่ได้ จึงต้องพร้อมกับการรับมือโดยใช้สมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร ที่ผ่านกระบวนการวิจัยศึกษาจนเป็นที่ยอมรับวงการแพทย์แผนไทย และได้รับรองประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ฟ้าทะลายโจรต้านโควิด-19 ได้ จึงขอเรียกร้องให้สถาบันปอเนาะทุกแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาใช้สมุนไพรไทยรับมือกับการระบาดของโควิด-19

.

อยากเรียกร้องให้มีการปลูกพืชฟ้าทะลายโจรภายในปอเนาะ เพื่อใช้เวชภัณฑ์ยารักษาโรคให้แก่ปอเนาะต่อไปในอนาคต ไม่เพียงแค่รับมือกับการระบาดของโควิด-19 เพียงอย่างเดียวนายดุลนาเซ กล่าว

.

ปอเนาะปัตตานีใช้ “ฟ้าทะลายโจร” รับมือโควิด-19 หวังกลับมาเปิดได้โดยไว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ