skip to Main Content

ปักหลักทั้งคืน ยืนหยัดสู้ ขอรัฐทบทวนโครงการจะนะเมืองต้นแบบ

13 พฤษภาคม 2563 บรรยากาศ เมื่อคืนที่ผ่านมา “น้องย๊ะ” และตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ปักหลัก หน้าศาลากลางจ.สงขลา ซึ่งนายสมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวระบุว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ามาเกลี่ยกล่อมให้กลับบ้าน แต่น้องเดินหน้าสู้ เพื่อขอรอคำตอบอยู่ที่นี่ไม่ไปที่อื่นและไม่กลับบ้านไม่หวั่นแม้จะถูกจับหลังเวลาเคอร์ฟิว

ข้อความจากน้องย๊ะ ประกาศ

“พี่น้องหลบก่อนย๊ะไม่หลบถึงหลบกะไม่รู้อนาคตอี้เป็นแบบพรือ ”

รอจนกว่าจะได้คำตอบยกเลิกการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และทบทวนโครงการ ”จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ขยายผลเมืองต้นแบบ ตามนโยบาย “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน”  ในส่วนของ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา ถือเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และสืบเนื่องจากในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ที่มีอยู่มาก และเป็นพื้นที่ทีมีความพร้อมด้านกายภาพ เป็นพื้นที่ชายฝั่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการท่าเรือน้ำลึก เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดด้านผังเมือง ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ ในโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก มีแผนแม่บทจราจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านพลังงาน ทั้งในส่วนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ/ชีวมวล/แสงอาทิตย์/ลม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์การพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4

สำหรับภาพรวมโครงการ มีเนื้อที่ 16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1 แสนอัตรา

มีกิจกรรม 6 ประเภท 1.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา จำนวน 4,253 ไร่ 2.พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก จำนวน 4,000 ไร่ 3.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จำนวน 4,000 ไร่ จำนวน4 โรง กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์ 4.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ จำนวน 2,000 ไร่ 5.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า จำนวน 2,000 ไร่ และ 6.พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย จำนวน 500 ไร่

 

#SaveChana

#หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

#ขุนคมคำ

ปักหลักทั้งคืน ยืนหยัดสู้ ขอรัฐทบทวนโครงการจะนะเมืองต้นแบบ

Back To Top
×Close search
Search