skip to Main Content

COVID-19 : ปัตตานีประชุมปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก นำกลุ่มเสี่ยงรักษาให้ครอบคลุมที่สุด
.
วันที่ 7 ก.ค. 64 ที่ห้องพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 16/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลักร้อยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นพื้นที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
.
โดยเฉพาะล่าสุด วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 189 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,510 ราย หายป่วยแล้ว 1,703 ราย และมีผู้เสียชีวิต 24 ราย ซึ่งมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีมากที่สุด 1,138 ราย รองลงมาอำเภอหนองจิก 461 คน อำเภอยะหริ่ง 450 คน ตามลำดับ โดยเฉพาะอำเภอมายอ มีผู้ป่วยขณะนี้ 332 คน ในช่วง 2 วันที่ผ่านมามีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมาก จากกลุ่มที่ออกดาวะห์ ที่มัรกัสยี่งอ เพียง 1 ราย แต่ได้มีการกระจายเชื้อเข้าสู่ชุมชน พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากถึง 200 คน ซึ่งต้องมีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
.
ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่สูงขึ้นมาจากหลายคลัสเตอร์ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเล มัรกัสยะลา ปอเนาะ และศาสนสถานทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมถึงสถานศึกษาและหมู่บ้าน/ชุมชนของแต่ละอำเภอ ซึ่งได้ทำการปิดไปแล้วกว่า 20 หมู่บ้าน
.
และในการประชุมครั้งนี้ได้เห็นชอบปิดพื้นที่เสี่ยงเขตชุมชนจือแรนิบง เทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน 27 หลังคาเรือน และสั่งปิดโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหากลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบการกักตัวเพื่อการรักษาให้ครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด
.

ปัตตานีประชุมปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก นำกลุ่มเสี่ยงรักษาให้ครอบคลุมที่สุด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ