skip to Main Content
ปัตตานี ประชาสัมพันธ์ภาษามลายู บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ในเขต พื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี
.
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.ปาลัส ฝั่ง อำเภอมายอ สสจ.ปัตตานี ,สสอ.มายอ, รพ.มายอ, รพ.สต.ลางา ,ศูนย์ประสานการแพทย์(ทหาร บก) จชต.ระดมเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกให้กับประชาชนจังหวัดปัตตานี โดยวันนี้ได้เคลื่อนที่ไปยัง อ.มายอ จ.ปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอรอบนอก ไม่ต้องเข้าไปรับวัคซีนในตัวจังหวัด
.
นายรอยาลี ยะดะหะ มายอ นายอำเภอมายอ ได้ ขึ้นรถประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเป็นภาษามลายูให้มาฉีดวัคซีนด้วยตัวเอง นอกจากนี้สถานีวิทยุ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้ทำการถ่ายทอดเสียงพิเศษภาระกิจครั้งนี้ให้ พี่น้องที่รับฟัง ใน 5 จชต.รับทราบกิจกรรมด้วย พร้อมกับ บัณฑิตอาสาที่ลงพื้นที่ ในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้สูงอายุให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง
.
บรรยากาศการให้บริการวันนี้ มีผู้เข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แม้สภาพอากาศในจังหวัดปัตตานี จะมีฝนตกอยู่ตลอดทั้งวันก็ตาม
.
สวท.ปัตตานี

ปัตตานี ประชาสัมพันธ์ภาษามลายู บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ในเขต พื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ