skip to Main Content

WORLD : “ปากีสถานกลายเป็นรัฐอิสระในปี 2490 แต่การต่อสู้เพื่อเสรีภาพได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในวันนี้(10) เพื่อต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดของต่างชาติในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง เป็นประชาชนของประเทศที่ปกป้องอธิปไตยและประชาธิปไตยอยู่เสมอ” อิมราน ข่าน โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ImramKhanPTI หลังแพ้คะแนนไม่ไว้วางใจ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อ(10 เมษายน) มีปชช.ออกมาสนับสนุน อิมราน ข่าน ทั่วประเทศมหาศาล
.
#ขุนคมคำ

ปากีสถานกลายเป็นรัฐอิสระในปี 2490 แต่การต่อสู้เพื่อเสรีภาพได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในวันนี้(10) เพื่อต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดของต่างชาติในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ