skip to Main Content

WORLD : ปากีสถานปฏิเสธมีข้อตกลงกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน
.
อิสลามาบัดปฏิเสธรายงานข่าวที่ออกมา และชี้ว่าสหรัฐฯ ไม่เข้าใจในการใช้น่านฟ้าของปากีสถานเพื่อปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน
.
ทางการปากีสถานออกมาปฏิเสธวันนี้เกี่ยวกับการทำข้อตกลงที่จะอนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้น่านฟ้าของตนสำหรับปฏิบัติการทางทหาร และข่าวกรองในอัฟกานิสถาน
.
การโต้แย้งเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากรายงานของ CNN อ้างว่าทั้งสองประเทศ “ใกล้จะบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ” เพื่อให้วอชิงตันเข้าถึงน่านฟ้าของปากีสถานเพื่อปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน
อะซีม อิฟติก๊าร โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในแถลงการณ์ “ไม่มีความเข้าใจเป็นอย่างนั้น”
“ปากีสถานและสหรัฐฯ มีความร่วมมือที่ยาวนานในด้านความมั่นคงในภูมิภาค และการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังคงหารือกันอย่างสม่ำเสมอ”
.
ตามรายงานของ CNN สหรัฐฯ กำลังใช้น่านฟ้าของปากีสถานสำหรับความพยายามในการรวบรวมข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง ในอัฟกานิสถาน แต่ไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงเข้าถึงน่านฟ้าที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นสำหรับสหรัฐฯ ในการเข้าถึงอัฟกานิสถาน
.
น่านฟ้าของปากีสถานมีความสำคัญมากสำหรับสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อใดที่ตัดสินใจให้ชาวอเมริกัน หรือผู้ใดก็ตามออกจากอัฟกานิสถานได้ในอนาคต
.
อิสลามาบัดได้ย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าว่า จะไม่อนุญาตให้วอชิงตันดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานจากดินแดนปากีสถาน หลังจากการถอนตัวของสหรัฐฯ และการขึ้นสู่อำนาจของฏอลิบาน
.
“ไม่ได้อย่างแน่นอน ไม่มีทางที่เราจะยอมให้ฐานทัพใดๆ กระทำการใดๆ จากดินแดนของปากีสถานไปยังอัฟกานิสถาน ไม่อย่างแน่นอน” นายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ ก่อนการถอนทหารสหรัฐฯ และนาโต
.
anadolu
.
#ศราทัต

ปากีสถานปฏิเสธมีข้อตกลงกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ