skip to Main Content

UPDATE : ปากีสถานสั่งห้ามใช้ TikTok อ้างไม่สุภาพ-ผิดศีลธรรม

หน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมของปากีสถานหรือ PTA ออกคำสั่งห้ามใช้แอป TikTok ในประเทศ โดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาที่ไม่สุภาพและผิดศีลธรรม พร้อมแถลงว่าทางหน่วยงานได้มีคำสั่งหลายครั้ง ให้ TikTok เพิ่มการสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของปากีสถาน

แต่จากการไม่ได้รับความร่วมมือจาก TikTok หน่วยงาน PTA จึงต้องออกคำสั่งห้ามใช้แอปที่ว่านี้ในประเทศ ถึงกระนั้นก็ตามหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมของปากีสถานก็กล่าวว่า พร้อมจะทบทวนการตัดสินใจ ด้านองค์กรนิรโทษกรรมสากล ได้ตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลปากีสถาน

ทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลปากีสถานได้มีคำสั่งห้ามใช้แอป สำหรับการนัดพบและหาคู่หรือ dating app ไปแล้วห้ารายการ คือ Tinder, Grindr, Tagged, Skout และ SayHi โดยให้เหตุผลว่าแอปเหล่านี้ มีเนื้อหาไม่สุภาพผิดศีลธรรม ซึ่งขัดกับกฎหมายของปากีสถานเช่นกัน

ปากีสถานสั่งห้ามใช้ TikTok อ้างไม่สุภาพ-ผิดศีลธรรม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ