skip to Main Content

WORLD : ‎ปากีสถานได้จัดส่งเครื่องบิน C-130 ลำแรกที่บรรทุกเต็นท์ อาหาร และยาสำหรับพี่น้องชาวอัฟกันที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน และ ภัยธรรมชาติ
7 พฤษภาคม 65
.
afghanurdu
.
#ขุนคมคำ

ปากีสถานได้จัดส่งเครื่องบิน C-130 ลำแรกที่บรรทุกเต็นท์ อาหาร และยาสำหรับพี่น้องชาวอัฟกัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ