skip to Main Content

SOUTH : ปิด 49 หมู่บ้านในปัตตานี พร้อมออกคำสั่งเปิดโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง
.
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดปัตตานีล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อรายวันคงสูงมาก และยังคงอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยข้อมูลสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดปัตตานีล่าสุด ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 518 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 33,060 ราย หายป่วยแล้ว 19,686 รายเสียชีวิต 354 ราย (เพิ่มวันนี้ 0 ราย)
.
ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ออกคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเป็น 5 อำเภอ 22 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำเภอไม้แก่น อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ และอำเภอสายบุรี โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ดังกล่าว กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ซึ่งในจำนวนหมู่บ้านที่ปิดยังคงเป็นอำเภอมายอที่เป็นพื้นที่น่าเป็นห่วงเป็นมีการปิดทั้งหมู่บ้านเยอะที่สุด
.
นายซานูซี วาโด กำนันตำบลกระวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่า ที่บ้านพอเบาะสถานการณ์ตอนนี้พูดได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤต มีประชากรอยู่กัน 180 กว่าครัวเรือน ติดเชื้อไปกว่า 80-90 รายแล้ว ซึ่งมาตรการที่ต้องปิดหมู่บ้านเพราะอยากให้โควิดหมดไปจากหมู่บ้าน โดยห้ามคนภายและภายในเข้าออกในหมู่บ้านภายใน 14 วัน และยังมีชาวบ้านหลายคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องโรคโควิดที่เป็นปัญหาตอนนี้
.
และได้ออกมาตรการควบคุมแบบบูรณาการให้บรรดาสถานที่ กิจการหรือกิจกรรม ในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยที่ได้รับอนุญาต ให้เปิดดำเนินการแล้วตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เปิดดำเนินการได้ต่อไป โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ และผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุ แบบไปเช้า-เย็นกลับได้ และผู้ประกอบการ สุ่มตรวจบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์ เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19
ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
นอกจากนั้น ทางจังหวัดปัตตานียังออกคำสั่งเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยโรคโควิด 19 จำนวน 3 แห่ง โดยกำหนดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่แรกคือ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ตำบลปิยามุมัง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ที่สองคือ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีและที่สามคือ ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
.
#ขุนคมคำ

ปิด 49 หมู่บ้านในปัตตานี พร้อมออกคำสั่งเปิดโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ