ปีที่แล้วขาดบวชยังไม่ได้ถือใช้แต่ปีนี้ไม่ขาดจะบวชหกต้องบวชใช้ของปีที่แล้วก่อนไหม

Loading