skip to Main Content

SOUTH : ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ชื่นชมจังหวัดสตูลในความร่วมมือจัดการปัญหาโควิด19และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล
.
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนหน้า ได้เดินทางมาติดตามการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสตูลในการเปิดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์และนำเสนอ ศบค.ใหญ่พิจารณาต่อไป โดยได้เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านของจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงข้อมูลของการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเปิดด่านและการป้องกันโควิด19 ทั้งนี้ประธานได้เน้นย้ำการเตรียมการ 4 ด้าน คือ1.การเปิดประเทศจะต้องดูบริบทความพร้อมและการประเทศประเทศมาเลเซีย 2.เรื่องการท่องเที่ยวที่ต้องเน้นย้ำและเฝ้าระวังให้นักท่องเที่ยวปฎิบัติตามมาตรฐานและมาตรการป้องกันโควิด19 3.ด้านการศึกษาจะให้พิจารณาเพื่อให้มีการเปิดภาคเรียนแบบ onsite ถ้าหากโรงเรียนมีความพร้อมโดยเฉพาะการเปิดเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4.การท่องเที่ยวที่ต้องผลักดันให้มีมาตรฐาน Sha, Sha Plus ให้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง Thai Stop Covid ด้วยอาจจะมีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถที่จะให้ร้านค้าเข้าร่วมได้
.
จากนั้นพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนหน้า ได้เดินทางมาตรวจด่านชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านชายแดนวังประจัน พร้อมชื่นชมการทำงานในความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด19 ของจังหวัดสตูล ที่มีความเข้มแข็ง มีการบูรณาการทุกภาคส่วน ทำให้สถานการณ์โควิด19 ภาพรวมของจังหวัดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
——————————–
ภาพ/ข่าว ส.ปชส.สตูล
9 ธค.64
.
#ขุนคมคำ

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ชื่นชมจังหวัดสตูลในความร่วมมือจัดการปัญหาโควิด19และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ