skip to Main Content

SOUTH : ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตามการบริหารจัดการน้ำ-การช่วยเหลือพื้นที่ . วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2564/2565 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามและตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ หากกรณีมีฝนตกหนักหรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว . สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์ .

ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตามการบริหารจัดการน้ำ-การช่วยเหลือพื้นที่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ