skip to Main Content

SOCIAL : ฮูเซ็น โมมินทร์ ผอ.ไวท์ชาแนล โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว Facebook ยินดี มีผู้ชมเข้าถึงเนื้อหารายการศาสนา และอื่นๆ จนได้รับรางวัล Youtube ใจความว่า …

“หากเป็นช่องทั่วไป หรือช่องความบันเทิง
และได้โล่เงินของ Youtube คงเป็นเรื่องธรรมดา
แต่สำหรับช่องศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลามที่มีประชากรเพียง 7% ของประเทศ แต่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 และมีผู้รับชมตลอด”
.
“การทำช่อง(เฉพาะช่องทาง Youtube) จำนวน 117,353,999 วิว (กว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านวิว) อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ(ในขั้นต้น)”
.
#ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนผู้มีส่วนร่วมทุกท่านครับ
ขอบคุณ
ฮูเซ็น โมมินทร์ ผอ.ไวท์แชนแนล
.

ผอ.ไวท์ชาแนล โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว Facebook ยินดี มีผู้ชมเข้าถึงเนื้อหารายการศาสนา และอื่นๆ จนได้รับรางวัล Youtube

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ