skip to Main Content

WORLD : “ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา “ผู้ครอบครอง” (สหรัฐและตะวันตก) ได้ทำให้จิตใจของคนหนุ่มสาวชาวอัฟกัน มีค่านิยมตะวันตก ตอลิบานจะสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนใหม่ โดยใช้กฎหมายชารีอะห์ (ธรรมะจากกุรอาน)” เชคมูฮัมมัด คอลิด ฮานาฟี รมต.กระทรวงจริยธรรม ส่งเสริมความดีห้ามความชั่ว กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเดินทางไปยังเมือง Shaberghan ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Jawzjan เมื่อ 30 กรกฎาคม 65
.
RyastJ2
.
#ขุนคมคำ

“ผู้ครอบครอง” (สหรัฐและตะวันตก) ได้ทำให้จิตใจของคนหนุ่มสาวชาวอัฟกัน มีค่านิยมตะวันตก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ