skip to Main Content

WORLD : ผู้นับถือศาสนาอิสลาม พากันละหมาด

ตะรอวีหฺ ค่ำคืนที่ 25 เดือนเราะมะฎอน

จำนวนหลายพันคน ที่มัสยิดอัลอักศอ

.

Alqastalps

.

#ขุนคมคำ

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม พากันละหมาด ตะรอวีหฺ ค่ำคืนที่ 25 เดือนเราะมะฎอน จำนวนหลายพันคน ที่มัสยิดอัลอักศอ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ