ผู้นำศาสนาจชต.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เสนอ 2 ข้อ แก้วิกฤตกัญชาเสรี สกิดก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL : ผู้นำศาสนาจชต.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เสนอ 2 ข้อ แก้วิกฤตกัญชาเสรี สกิดก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
.
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)รายงาน
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและผู้อ่านทุกท่าน
.
18 กรกฎาคม 65 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและคณะยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี/ ประธานรัฐสภา/ประธานวุฒิสภา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายกัญชาเสรี ณ ห้องรับรองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดปัตตานี (หมายเหตุ : ประธานคณะกรรมการอิสลามทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเอง ในวันและเวลา เดียวกัน )
สำหรับข้อสังเกตจม.นี้ถูกยื่นก่อนฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 1 วันและคาดว่าเรื่องกัญชาเสรีจะเป็นประเด็นหนึ่งในการอภิปรายในครั้งนี้
.
สำหรับรายละเอียดหนังสือ 2 ข้อ
1. ปิดสภาวะสุญญากาศทันที โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือประกาศให้กัญชา (ครอบคลุมดอก ยาง สารสกัด และทิงเจอร์ จากดอกและยางกัญชา) เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เหมือนมอร์ฟีน และประเทศไทยจะไม่ผิดฐานละเมิดอนุสัญญายาเสพติด ปี 1961 และ 1972 ที่ได้ลงนามสัตยาบันไว้อีกด้วย) หรือ ออกพระราชกำหนดกำหนดให้กัญชายังเป็นยาเสพติด จนกว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้ เป็นต้น
.
2. ในขณะเดียวกันกับการปิดสภาวะสุญญากาศ จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาของประเทศไทย อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาออกกฎหมายกัญชาต่อไป หากทำเช่นนี้จะทำให้สามารถปิดสภาวะสุญญากาศได้ทันที จะทำให้สถานการณ์นโยบายกัญชากลับไปยังก่อนปลดล็อก คือ กัญชายังเป็นยาเสพติด แต่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ แต่ผลกระทบร้ายแรงจะบรรเทาลงทันที ทุกฝ่ายจะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และจะทำให้มีเวลาเพียงพอที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมออกแบบนโยบายกัญชาของประเทศไทยร่วมกัน อันจะทำให้ผลประโยชน์และผลเสียหายของทุกฝ่ายได้รับการคำนึงถึงอย่างครบถ้วน และจะทำให้ได้นโยบายกัญชาที่เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันโทษได้ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย และอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยจะได้รับการปกป้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
.
Shukur Dina
.
#ขุนคมคำ

ผู้นำศาสนาจชต.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เสนอ 2 ข้อ แก้วิกฤตกัญชาเสรี สกิดก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ