skip to Main Content

SOUTH : ผู้นำศาสนา​ โต๊ะอีม่านปัตตานีฉีดวัคซีน​ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าวัคซีนปลอดภัย​ อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันแบบหมู่คณะ
.
วันที่​ 17​ ส.ค.​ บรรยายกาศที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองจิก สสอ.หนองจิก และ อสม. ที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมสมาชิกภายในครอบครัว และพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี จำนวน 250 คน

โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอำเภอหนองจิก และคณะกรรมการ กอจ.ปัตตานี ที่ได้ร่วมมือร่วมใจและใช้สถานที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในการเป็นสถานที่บริการพี่น้องมุสลิม และพี่น้องไทยพุทธ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน และเพื่อให้ผู้นำศาสนา ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี เรื่อง การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพบว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม และการฉีดวัคซีน มิได้มอบหมายงานต่างๆ ต่ออัลลอฮ์(พระเจ้า)​ หากแต่เป็นวิธีการป้องกันที่ดำเนินไปพร้อมกับการมอบหมายต่อพระองค์ และหวังในความเมตตาของพระองค์ที่จะคุ้มครองผู้รับการฉีดวัคซีนและสังคมให้รอดปลอดภัยจากโควิด
.
#ผู้นำศาสนาฉีดวัคซีน
#สร้างความเชื่อมั่น
#วัคซีนไม่มีสิ่งต้องห้ามตามหลักอิสลาม
.
Pattani Thai News
.

ผู้นำศาสนา​ โต๊ะอีม่านปัตตานีฉีดวัคซีน​ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าวัคซีนปลอดภัย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ