skip to Main Content

SOUTH : ผู้นำศาสนา ไทยพุทธ-มุสลิม จชต. ขอบคุณ กพต. อนุมัติโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนสอนศาสนา ด้านชาวบ้าน ปลื้ม 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
.
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ประชาชน พร้อมผู้นำศาสนาพุทธและอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เนื่องในโอกาส ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประชุม กพต.สัญจร พิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำเสนอ
ผู้แทนผู้นำศาสนาพุทธและอิสลาม ที่มาร่วมให้การต้อนรับต่างกล่าวขอบคุณ กพต. ที่อนุมัติโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโรงเรียนสอนศาสนา ประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) จำนวนกว่า 2,000 แห่ง และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ กว่า 20 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางแก่เด็กนักเรียน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
.
ด้านประชาชนที่เข้าร่วมต้อนรับส่วนหนึ่ง ต่างขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ต่างรู้สึกปลื้มใจและดีใจที่มีข้าราชการจาก ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน และพูดคุย เนื่องจากเป็นครัวเรือนยากจนที่มีในฐานข้อมูล TPMAP โดยได้รับการประสานงานให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย และอาชีพ ขอให้โครงการนี้ช่วยเหลือประชาชนคนอื่นๆที่มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนี้ต่อไป
.
โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มอบเข็มกลัดให้กับตัวแทนบัณฑิตอาสาของ ศอ.บต. ที่ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนาน และได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนเดินทางกลับว่า “รัฐบาลมีความจริงใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงให้ดีที่สุด ขอฝากรัฐบาลไว้กับประชาชนทุกคนด้วย”
.
ข่าว ศอ.บต.

ผู้นำศาสนา ไทยพุทธ-มุสลิม จชต. ขอบคุณ กพต. อนุมัติโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนสอนศาสนา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ