skip to Main Content

ผู้นำสันนิบาตโลกมุสลิมพบปะโป๊ปฟรานซิสหารือสันติภาพโลก

ชัยคฺ ดอกเตอร์มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิมกล่าวเมื่อวันพุธ (20 ก.ย.) ระหว่างการพบปะกับผู้นำคริสต์คาทอลิก ณ นครวาติกัน ว่า “โลกมุสลิมขอแสดงความขอบคุณต่อสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสในจุดยืนของพระองค์ท่ามกลางข้อกล่าวหาคลาดเคลื่อนที่เชื่อมโยงอิสลามเข้ากับความรุนแรงและความสุดโต่ง”

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองกันในหลายประเด็นที่มีความกังวลร่วมกัน และความร่วมมือที่โดดเด่นระหว่างวาติกันกับโลกมุสลิมในประเด็นสันติภาพและการอยู่ร่วมกัน

สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสได้กล่าวว่า “ในช่งวที่ผ่านมาเราได้พบเห็นความรุนแรงหลายครั้งที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับศาสนาอิสลามโดยตรง ทว่าในทุกศาสนานั้นมีศาสนิกบางส่วนที่มีเชื้อแห่งความสุดโต่งอยู่”

หลังการพบปะทั้งสองฝ่ายต่างมอบของที่ระลึกให้แก่กัน

ผู้นำสันนิบาตโลกมุสลิมได้มอบสัญลักษณ์ทางศาสนาที่แสดงถึงอารยธรรมอิสลามและการสื่อสารกับอารยธรรมอื่น ๆ

เจ้านครวาติกันได้มอบปากกาที่ระลึกซึ่งทำขึ้นเนื่องในวันครบรอบ 500 ปีของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เมื่อปีค.ศ.2006 และเหรียญที่ระลึกในวาระครบรอบ 5 ปีในการดำรงตำแหน่งผู้นำชาวโรมันคาทอลิกทั่วโลก

ระหว่างการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ สันนิบาตโลกมุสลิมจะพบปะกับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากวาติกันและเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำของทางการอิตาลี และจะเข้าร่วมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่งในกรุงโรม

ที่มา : Arabnews

 

ผู้นำสันนิบาตโลกมุสลิมพบปะโป๊ปฟรานซิสหารือสันติภาพโลก – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ