White Channel

ผู้บริหารไวท์แชนแนล ร่วมยินดี อ.วันนอร์นั่งปธ.สภา

SOCIAL : ผู้บริหารไวท์แชนแนล นำโดยนายกฤษฎา อับดุลสลาม ผู้จัดการสถานีฯ ,นายชัชวาล อั๊ลการีมี ผุ้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
.
WHITENEWS 6 กรกฎาคม 66

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ