skip to Main Content

SOCIAL : “ผู้บริหาร รร.เอกชนภาคใต้” บุกยื่น “ชวน” ค้าน “กัญชาเสรี-สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม” สุดลิ่ม ชี้กระทบวิถีชีวิตมุสลิม
.
วันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และคณะ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอคัดค้านกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยมีนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ พร้อมส.ส.พรรคประชาชาติให้การต้อนรับ
.
ด้าน นายซูการ์โน กล่าวว่า ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ตัวแทนสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ซึ่งมีบุคลากรประมาณ 80,000 กว่าคน มีนักเรียนทั้งหมดในภาคใต้ 500,000 กว่าคน ได้ร่วมกันรณรงค์คัดค้านกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ และในวันนี้นายกสมาคมฯ และคณาจารย์ประจำโรงเรียนเอกชนของศาสนาอิสลามได้มายื่นหนังสือกฎหมายทั้ง 3 ฉบับต่อที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
.
“ผมและส.ส.พรรคประชาชาติ ได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในการคัดค้านกฎหมายทั้ง 3 ฉบับแล้ว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในสภาผู้แทนราษฎรนั้น ไม่สามารถที่จะต้านแรงสนับสนุนเสียงข้างมากได้ แต่ทางพรรคประชาชาติก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในการคัดค้านกฎหมายที่กระทบกับหลักการศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่แล้ว”นายซูการ์โน กล่าว
.
ขณะที่นายขดดะรี กล่าวว่า สมาคมขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. คัดค้านกฎหมายทั้ง3 ฉบับ 2.ในเรื่องกัญชาเสรีนั้น เสนอแนะให้ปิดสภาวะสุญญากาศทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรต่างๆ ที่ได้เสนอแนะก่อนหน้านี้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือประกาศให้กัญชา ซึ่งครอบคลุมดอก ยาง สารสกัด และทิงเจอร์ จากดอกและยางกัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ หรือให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกฯ และรักษาการนายกฯที่มีอำนาจเต็มใช้อำนาจในการออกพระราชกำหนดให้กัญชายังเป็นยาเสพติดจนกว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้
.
ที่มา สยามรัฐ
.

ผู้บริหาร รร.เอกชนภาคใต้” บุกยื่น “ชวน” ค้าน “กัญชาเสรี-สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม” สุดลิ่ม ชี้กระทบวิถีชีวิตมุสลิม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ