skip to Main Content

SOCIAL : ผู้ผลิตลูกชิ้นเนื้อวัวนำชัย สั่งหยุดผลิต-ขนส่ง หลังคณะกรรมการกลางอิสลามตรวจพบ DNA สุกรในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ยืนยันวัตถุดิบที่นำมาใช้ได้ตรามาตรฐานฮาลาล ขอรอผลตรวจซ้ำอีก 14 วัน
.
13 ม.ค.2565 พญ.ปิยยะนุช จิตต์เที่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ซี ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด ชี้แจงหลังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกประกาศพบ DNA หมูในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว ตรา นำชัย โดยระบุว่า ได้ส่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่รับผิดชอบตรวจซ้ำอีกครั้ง พร้อมสั่งหยุดสายการผลิตและขนส่งตั้งแต่วันที่มีเรื่องจนถึงวานนี้ ในส่วนผลตรวจจากทางโรงงานจะทราบหลังจากวันนี้อีก 14 วัน เนื่องจากเป็นการตรวจหลายขั้นตอนโดยละเอียด
.

ทางบริษัทยังคงมั่นใจว่า รักษามาตรฐานเดิมมาตั้งแต่เริ่มผลิต ส่วนซัพพลายเออร์ทุกส่วนตรวจสอบมาตรฐานมาโดยตลอด ไม่แปลกใจและรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการสนใจและหยิบยกไปตรวจสอบ แต่ยอมรับว่าตกใจกับผลที่ออกมา พร้อมกับขอโทษผู้บริโภคด้วย
.

หลังจากนี้ หากผลออกมาเป็นไปตามการตรวจสอบของทางคณะกรรมการกลางอิสลาม บริษัทยินดีที่จะตรวจสอบระบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ฝ่ายที่นำเนื้อเข้ามาจนถึงขั้นตอนบรรจุ พร้อมเตรียมปรับแผนให้สอดคล้องตามคำสั่งคือถอดสัญลักษณ์ฮาลาลออกก่อนจนกว่าจะมีผลตรวจใหม่ แต่ก็ยังมีการนำส่งสินค้าไปตามคำสั่งของรายย่อยเหมือนเดิม
.
ที่มา : TPBS

https://news.thaipbs.or.th/content/311602?fbclid=IwAR0FP4oENmkwXl3eteDzLpkXVh3p6ieTRBXVUKrvBI3x1v8cpOzqEExnImc
.

ผู้ผลิตลูกชิ้นเนื้อวัวนำชัย สั่งหยุดผลิต-ขนส่ง หลังคณะกรรมการกลางอิสลามตรวจพบ DNA สุกร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ