skip to Main Content

เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายโอภาส นวลมังสอ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้ารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ชุมนุมตัวแทนผู้ประกอบการและลูกจ้างทัวร์สิมิลัน ที่รวมตัวกันในโรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีนายณัฐกิตติ์ ล้อวิชช์วรวัชร ประธานชมรมเรือนำเที่ยวเกาะสิมิลัน-สุรินท์ นำกลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว รถตู้รับจ้าง และลูกจ้างบริษัทเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ทั้ง ในจ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ประมาณเกือบ 1,000 คน  รัฐบาลช่วยแก้ปัญหากรณีประกาศของกรมอุทยานฯเรื่องการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน ได้ไม่เกิน 3,850 คนต่อวัน โดยแบ่งเป็น เส้นทางจากเกาะสี่ไปเกาะแปดไม่เกิน 1,625 คนต่อวัน เส้นทางจากเกาะแปดไปเกาะสี่ไม่เกิน 1,700 คนต่อวัน และนักท่องเที่ยวที่จะมาทำกิจกรรมดำน้ำลึกตามจุดต่าง ๆ 21 จุด กำหนดไม่เกิน 525 คนต่อวัน และห้ามพักแรมค้างคืนภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

นอกจากนี้กรมอุทยานฯ ยังออกประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการเรือที่ใช้แล่นบริการนักท่องเที่ยวในเขต อช.หมู่เกาะสิมิลัน เรือขนาดบรรทุกไม่เกิน 25 คน ราคา 500 บาทต่อลำต่อวัน เรือขนาดบรรทุกโดยสาร ตั้งแต่ 26-50 คน ราคา 1,000 บาทต่อลำต่อวัน เรือขนาดบรรทุกโดยสาร ตั้งแต่ 51-100 คน ราคา 2,000 บาทต่อลำต่อวัน ส่งผลกระทบต่อการผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเป็นลูกโซ่ ทั้ง พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้ขับรถตู้โดยสารอีกด้วย ซึ่งทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เสนอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งตัวแทน ผู้ประกอบการ ฝ่ายเจ้าหน้าที่อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลันและฝ่ายปกครอง เข้าหารือเพื่อหาข้อยุติภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นนำข้อสรุปเสนอกรมอุทยานแห่งชาติฯพร้อมข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อให้ทางกรมอุทยานฯมีประกาศหรือข้อผ่อนผันตามการพิจารณาต่อไป

#ดาริส_เส็นธนู

ผู้ว่าพังงาเข้ารับหนังสือจากผู้ประกอบการทัวร์สิมิลันนำลูกจ้างชุมนุมประท้วงประกาศกรมอุทยานฯหลังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว เตรียมหารือทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ