skip to Main Content

SOUTH : นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการอิสลามฯ ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับเมื่อ 26 ธ.ค. 64
.
กรมประชาสัมพันธ์
.
#ขุนคมคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ