skip to Main Content
SOUTH : ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พบตรวจเชิงรุก ATK ได้ผล หลังสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง เตรียมค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ตั้งเป้าเตรียมเปิดพื้นที่ 15 ธ.ค.นี้
.
เมื่อ 22 พ.ย.64 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 และการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เริ่มมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง จากเดิมอยู่ที่หลัก 200 – 300 รายต่อวัน ปัจจุบัน 100 – 200 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ดีเป็นที่น่าพอใจ แต่คงไว้ซึ่งความไม่ประมาท และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
.
จังหวัดปัตตานีภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีการกำชับเชิงรุก ATK ถือว่าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ผลดีกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการทำงาน แต่ยังคงมาตรการที่เข้มข้น พร้อมสั่งเพิ่มค้นหาเชิงรุก ATK เพิ่มทุกพื้นที่ เพราะเนื่องจากยังมีผู้ป่วยที่ป่วยแต่ไม่แสดงอาการอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเร่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ตั้งเป้าเตรียมเปิดพื้นที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ ตาม ศบค.ส่วนหน้า เน้นย้ำประชาชนต้องเข้ารับวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 หรือมากที่สุด
.
สวท.ปัตตานี
.

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พบตรวจเชิงรุก ATK

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ