skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบมังคุดในโครงการชาวยะลาไม่ทิ้งกัน เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเบตง พร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมประสานงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงตามมาตรการควบคุมป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย
.
วันที่ 7 ส.ค. 64 ที่เรือนจำเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และคณะได้มอบมังคุดในสายหมอก ซึ่งเป็นมังคุดที่ทางจังหวัดยะลารับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่อำเภอเบตง ในโครงการ ชาวยะลา ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดในจังหวัดยะลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคามังคุดตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ได้รับซื้อมังคุดและส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า และผู้ป่วยซึ่งรักษาอาการที่โรงพยาบาลสนาม ในอำเภอต่างๆของจังหวัดยะลา และวันนี้นำมังคุดในสายหมอก จำนวน 1,000 กิโลกรัม มอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเบตง โดยมีนายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง เป็นผู้รับมอบ นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะยังเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกสมุนไพร ที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ต.ยะรม ซึ่งปลูกฟ้าทลายโจรและกระชายขาว ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่ส่งเสริมให้เรือนจำทั่วประเทศปลูกพืชสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร และปลูกสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์พร้อมพูดคุยให้กับลังใจกับตัวแทนชาวบ้านลูโบ๊ะบือเด ต.ยะรม ซึ่งต้องปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14วัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย และกลุ่มมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งยังรอผลตรวจอีกหลายราย โดยถุงยังชีพที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามเจตณารมณ์ขอไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำเงินส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะยังได้เดินทางไปยังหลักเขต 5 2A รอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตามมาตรการควบคุมและป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนเบตง เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เนื่องจากยังคงมีประชาชนที่ยังเดินทางกลับเข้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนอำเภอเบตง
.
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลายังคงใช้มาตรการควบคุมเข้มข้นป้องกันและยับยั้งให้สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดยะลาลดลงอย่างรวดเร็วที่สุด ขณะเดียวกันการคุมเข้มแนวชายแดนก็ยังคงต้องตรึงกำลังเข้ม เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เข้มข้นตามมาตรการตลอด24ชั่วโมง และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ยังคงต้องทำงานกันอย่างหนัก พร้อมฝากถึงประชาชนชาวอำเภอเบตงให้ช่วยกันอย่างจริงจัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อตัวเองเพื่อคนในครอบครัว เพื่อให้เบตงปลอดภัย
.
สวท.ยะลา
.

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบมังคุดในโครงการชาวยะลาไม่ทิ้งกัน เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ