skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ รายาหยี ที่บ้านจอร์ ” ครั้งที่ 15 เนื่องในเทศกาลวันตรุษอีดิลอัฎฮาประจำปี ฮ.ศ. 1443
.
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 ที่มัสยิดอะมาดียะห์ปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ร่วมเป็นเกียรติในงาน รายาหยี ที่บ้านจอร์ ครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของผู้นับถือศาสนาอิสลาม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของพี่น้องชาวมุสลิม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน โดยมี นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงานฯ รวมถึงวัฒนธรรมจังหวัดสตูล นายอำเภอควนโดน หัวหน้าส่วนราชการ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
.
เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
.
#ขุนคมคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ รายาหยี ที่บ้านจอร์ ” ครั้งที่ 15 เนื่องในเทศกาลวันตรุษอีดิลอัฎฮาประจำปี ฮ.ศ. 1443

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ