skip to Main Content

WORLD : ผู้ว่าราชการจังหวัดโคสต์ เปิดโรงเรียนสตรีแห่งใหม่ พร้อมมอบดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนหญิง ย้ำการศึกษานำพาประเทศเจริญ
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดโคสต์ ของอัฟกานิสถาน Muhammad Nabi Umri ได้เปิดโรงเรียนและแจกจ่ายดอกไม้ให้กับเด็กนักเรียนหญิงตัวน้อย เขากล่าวว่า มีเพียงการศึกษาเท่านั้นที่สามารถทำให้อัฟกานิสถานเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาได้
.
Afghanurdu
.
#ขุนคมคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดโคสต์ เปิดโรงเรียนสตรีแห่งใหม่ พร้อมมอบดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนหญิง ย้ำการศึกษานำพาประเทศเจริญ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ