White Channel

ผู้ว่าฯพังงา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/ประธานแม่บ้านมหาดไทย นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ต้องขังชาวมุสลิม

SOUTH : ผู้ว่าฯพังงา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/ประธานแม่บ้านมหาดไทย นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ต้องขังชาวมุสลิม ในช่วงเดือนรอมฎอน (เราะมะฎอน) ณ เรือนจำจังหวัดพังงา
.
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ต้องขังชาวมุสลิม ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้มอบอินทผลัม จำนวน 4 ลัง ให้แก่พี่น้องผู้ต้องขังชาวมุสลิมที่กำลังถือศีลอด พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจให้ทุกคนที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจด้วยการถือศีลอดตามหลักของศาสนา อดทนเพื่อสร้างความดีต่อไปในเดือนอันประเสริฐนี้
.
สำหรับเรือนจำจังหวัดพังงา มีผู้ต้องขังชายจำนวน 1,311 คน ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 415 คน เด็กติดผู้ต้องขังจำนวน 2 คน ผู้ต้องขังที่นับถืออิสลามชาย 394 คน หญิง 74 คน รวม 468 คน กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศจัดการอบรมพัฒนาจิตใจให้ผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมและกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ทุกเรือนจำสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามหลักศาสนกิจอย่างถูกต้อง ในส่วนของเรือนจำจังหวัดพังงา มีพี่น้องผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงแสดงเจตจำนงปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดจำนวน 328 คน โดยเรือนจำจังหวัดพังงาให้การสนับสนุนดังนี้
.
1.เชิญผู้นำศาสนาจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจคำแนะนำและให้กำลังใจเกี่ยวกับผลบุญและคุณค่าและให้ความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม
2.เรือนจำจังหวัดพังงาได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานอำนวยความสะดวกการปฏิบัติศาสนกิจการจัดเลี้ยงอาหารมื้อค่ำและมื้อก่อนถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน เหล่านี้เป็นต้น
.
วันที่ 11 เม.ย. 66

ผู้ว่าฯเอกรัฐ #จังหวัดพังงา #พังงาผาสุก

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ