White Channel

ผู้ว่าฯอ่างทอง เปิดงานถนนอาหารฮาลาล บ้านชะไว ครั้งที่ 11 สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

SOCIAL : ผู้ว่าฯอ่างทอง เปิดงานถนนอาหารฮาลาล บ้านชะไว ครั้งที่ 11 สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน
.
วันที่ 7 ม.ค.66 ณ มัสยิดนูรุ้รเราะฮ์ฮีม ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนอาหารฮาลาล บ้านชะไว ครั้งที่ 11 พร้อมเยี่ยมชมเยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมร้านค้าอาหารฮาลาล ร่วมรับประทานอาหารและรับฟังแนวทางการพัฒนามัสยิด โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอไชโย และประชาชนพี่น้องชาวอิสลามเข้าร่วมงาน
.
โดยงานถนนอาหารฮาลาลบ้านชะไว ในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้คนในชุมชนแสวงหาโอกาสในการผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารฮาลาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างพี่น้องชาวมุสลิมบ้านชะไว กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง
.
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ของคนในสังคม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารฮาลาลเพื่อเป็นสินค้าของชุมชนและเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพของคนในชุมชนในการผลิต แปรรูปและจำหน่ายอาหารฮาลาล ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากพี่น้องมุสลิมทั้งในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงนำอาหารมาจำหน่ายในงาน โดยมอบรายได้ทั้งหมดให้แก่มัสยิดนูรุ้รเราะฮ์ฮีมเพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของมัสยิดต่อไป
.
ขอบคุณ สวท.อ่างทอง
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ