White Channel

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ พบปะชาวบ้านเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนโดยตรง

SOCIAL : ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ พบปะชาวบ้านเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนโดยตรง
.
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ โดยได้ตรวจสอบและให้ข้อพิจารณาแก่สำนักงานเขตคลองสานเพื่อดำเนินการ อาทิ การตรวจสอบถังดับเพลิงและประปาหัวแดงภายในชุมชนให้มีความพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัย การพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่รกร้างข้างชุมชนซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสานในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยตรงจากประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัด ทวี ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ เขตคลองสาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
.
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน คณะผู้บริหารเขตคลองสาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ พร้อมมีประธานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ร่วมให้ข้อมูล
.
ทั้งนี้ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ภายในซอยเจริญนคร 7 เขตคลองสาน เดิมชื่อชุมชนบ้านแขก วัดสุวรรณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยชาวมุสลิมที่อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคตะวันออก จากการนำของขุนรามฤทธิไกร (นายอะหมัด โตประวัติ) ในอดีตชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพรับจ้างกู้เรือ หรืองมสิ่งของในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม มากกว่าร้อยละ 90
.
ผู้จัดการออนไลน์

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ