skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : ผู้เชี่ยวชาญคาดเยเมนเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองในปี 2022

ในปี 2021 กองทัพเยเมนทวีความรุนแรงทางทหารมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความท้าทายเพิ่มเติมให้กับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าประเทศที่ถูกทำลายจากสงครามอาจเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองในปี 2022

อาลี อัล-ดาฮับ นักวิจัยและนักวิเคราะห์ด้านการทหารของเยเมน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลู คาดการณ์ว่าเยเมนจะเกิดการปฏิบัติการทางทหารมากขึ้นในปี 2022 ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เขากล่าวว่าการปฏิบัติการทางทหารอาจ “หยุดที่พรมแดนระหว่างเขตปกครองทางเหนือและทางใต้ ทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ และอาจผลักดันให้ผู้ทำสงครามในพื้นที่ก่อร่างสร้างพันธมิตรของพวกเขาใหม่”

เขากล่าวว่า ในสถานการณ์ใหม่นี้ รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในเยเมนอาจลดการพึ่งพากลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบีย และอาจคิดใหม่เพื่อมุ่งเน้นไปที่การหาทางแก้ไขในท้องถิ่น

ดาฮับคาดการณ์ว่า การเกิดขึ้นของความท้าทายทางการเมืองในปี 2022 และการมีอยู่ของสุญญากาศทางการเมืองภายในรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะทำให้สงคราม7ปีในเยเมนซับซ้อนยิ่งขึ้น

“อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งระหว่างประเทศที่มีต่อความขัดแย้งในเยเมนระหว่างปี 2022 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2216 หรือการออกมติใหม่”

ตามรายงานของยูนิเซฟที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เปิดเผยว่าการสู้รบที่ยืดเยื้อทำให้ประชากร 70% ในเยเมน รวมทั้งเด็ก 11.3 ล้านคนต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน

รายงานกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็ก โดยมีเด็ก 2.3 ล้านคนขาดสารอาหารอย่างเฉียบพลัน และอีก 400,000 คนขาดสารอาหารในระดับปานกลาง

ที่มา :
middleeastmonitor : https://www.middleeastmonitor.com/20220103-experts-predict-emergence-of-political-challenges-in-yemen-in-2022/

ผู้เชี่ยวชาญคาด เยเมนเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองในปี 2022

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ