skip to Main Content
SOUTH : ผู้เดินทางไปอุมเราะห์ จชต.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อเครื่องไปซาอุฯแล้ว
.
29 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ (กรณีผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1443) จำนวน 112 คน เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และต่อเครื่องไปซาอุดีอาระเบียแล้ว
.
โดยเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1443
.
ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกในรอบ 2 ปี นับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนปรนมาตรการในการเข้า – ออก ของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้วางไว้อย่างเข้มงวด
.
ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยขอให้ทุกคนประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้เดินทางไปสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งทุกคนถือเป็นทูตของประเทศไทย ในการไปทำหน้าที่ในฐานะคนไทย และเมื่อกลับมาแล้วขอให้ทุกคนกลับมาทำประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และช่วยกันสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้กับประเทศชาติ และที่สำคัญการเดินทางไปในครั้งนี้ ขอให้เป็นการประกอบพิธีอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้
.
ทางด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขอดูอาร์ เพื่อเป็นการขอพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ดำเนินการประกอบพิธีอุมเราะห์สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ตลอดจนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำการดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
.
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 112 คน ประกอบด้วย พื้นที่ จ. สงขลา 3 คน ,จ. ปัตตานี 31 คน, จ.ยะลา 34 คน และนราธิวาส 44 คน แบ่งการเดินทางออก 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน
รุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน
.
CR ภาพและข่าวโดย
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.
อิบรอเฮม หวันแหละ

ผู้เดินทางไปอุมเราะห์ จชต.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อเครื่องไปซาอุฯแล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ